Bezpieczeństwo i służby Pozostałe

Rozpoczęcie obowiązywania nowych standardów ochrony małoletnich 15 lutego: co to oznacza dla firm i organizacji pracujących z dziećmi?

Od 15 lutego bieżącego roku, zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące standardów ochrony małoletnich. Wprowadzenie tych standardów wynika z nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, znanym jako ustawa Kamilka z Częstochowy, która została zaakceptowana w lipcu 2023 roku. Głównym celem tej nowelizacji jest intensyfikacja ochrony dzieci przed przemocą. Powoduje to także wzrost roli i odpowiedzialności podmiotów, w których przebywają osoby poniżej 18. roku życia. Od 15 sierpnia tego roku, organy kontrolne będą pełnoprawnie egzekwować nowe przepisy, a brak ich wprowadzenia może wiązać się z karą dla danej organizacji lub firmy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, mająca wieloletnie doświadczenie w dziedzinie standardów ochrony dzieci w Polsce, oferuje bezpłatne szkolenia i webinary dla instytucji i firm, które pomogą im opracować i wdrożyć nowe przepisy.

W ramach ustawy Kamilka z Częstochowy, wszystkie jednostki, które w jakikolwiek sposób pracują z dziećmi lub w których dzieci przebywają lub mogą przebywać, mają obowiązek przygotować i wprowadzić standardy ochrony małoletnich. Dotyczy to wszelkich instytucji, takich jak placówki opiekuńcze, wychowawcze, resocjalizacyjne, religijne, artystyczne, medyczne, rekreacyjne, sportowe lub te, które rozwijają zainteresowania dzieci. To obejmuje, między innymi, szkoły, kluby sportowe, placówki służby zdrowia, domy dziecka, muzea i domy kultury, ale także osoby oferujące prywatne korepetycje.

Wszystkie te przepisy zaczynają obowiązywać od 15 lutego, ale najbliższe 6 miesięcy to okres przeznaczony dla tych podmiotów, które jeszcze nie wdrożyły nowych standardów. Od połowy sierpnia organy kontrolne mają prawo nałożyć karę w przypadku stwierdzenia braku tych procedur – jak mówi Katarzyna Katana, radczyni prawna z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Naszą uwagę powinien zwrócić fakt, że często jesteśmy oburzeni biernością instytucji lub obojętnością świadków przemocy, kiedy dowiadujemy się o kolejnej tragedii dziecka.

Similar Posts