Inwestycje

Wiemy, kto stworzy system ruchu w Świnoujściu

Wykonawcą firma SPRINT S.A.

W czwartek, 2 marca gmina Świnoujście dokonała wyboru wykonawcy utworzenia systemu zarządzania ruchem drogowym w mieście – w skrócie ITS. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Pierwsza, SPRINT S.A, która wygrała całe postępowanie zaproponowała wykonanie zadania za kwotę ponad 18,4 mln zł. Poza nią w przetargu startowała firma SWARCO Poland Sp. z o.o., oferująca wykonanie zadania za kwotę ponad 17,2 mln złotych oraz firma MAXTO Technology Sp. z o.o. oferująca wykonanie projektu za przeszło 21,9 mln złotych.

Jak będzie wyglądała realizacja inwestycji?

Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym w Świnoujścia będzie zadaniem, które będzie się składało z pięciu etapów. I etap to część projektowa, natomiast II etap obejmuje zakres podstawowy. Dalej jest etap III czyli podsystem wizyjny, a następnie mamy etap IV czyli podsystem informacji parkingowej. Ostatni, etap V będzie polegał na stworzeniu systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. W pierwszej kolejności gmina Świnoujście skupia się na wykonaniu dwóch pierwszych etapów.

Similar Posts