Aktualności Bezpieczeństwo i służby

Wątpliwości niemieckiej organizacji BLV wobec decyzji środowiskowej dotyczącej terminalu kontenerowego w Świnoujściu

Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie na temat wpływu na środowisko planowanego portu kontenerowego w Świnoujściu, wydana w październiku, wywołała obiekcje ze strony niemieckiej organizacji Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern (BLV). W listopadzie grupa ta złożyła skargę do polskiego sądu administracyjnego, kwestionując legalność decyzji wydanej przez polski urząd.

Planowany do budowy głębokowodny terminal kontenerowy ma być umiejscowiony na prawym brzegu Odry w Świnoujściu. Zakłada się, że będzie on miał zdolność przeładunku 2 mln TEU rocznie. To czyni go drugim najważniejszym portem kontenerowym w Polsce. Projekt ma być realizowany przez belgijską firmę DEME CONCESSIONS N.V. oraz QTERMINALS W.L.L. z siedzibą w Katarze. Umowa przedwstępna dotycząca 30-letniej dzierżawy terenów portu zewnętrznego w Świnoujściu oraz finansowania, budowy i eksploatacji nowego portu, została podpisana przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w lipcu tego roku.

Hannah Neumann, europosłanka z Partii Zielonych, oświadczyła na swojej stronie internetowej, że umowa ta zacznie obowiązywać dopiero po pełnym zakończeniu procesu analizy wpływu na środowisko.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zapewniała Deutsche Welle, że podczas oceny wpływu na środowisko uwzględniono procedurę transgraniczną, która była prowadzona równolegle do procedury krajowej. Jak przekazano, protokół sporządzony podczas konsultacji transgranicznych 20 września 2023 r. w Szczecinie zawiera uzgodnienia ze stroną niemiecką. Na podstawie tych ustaleń wydana została decyzja o wpływie na środowisko.

Similar Posts