Aktualności Inwestycje

Urząd Morski w Szczecinie rozpoczyna procedurę przetargową na budowę toru podejściowego do Świnoujścia

Już rosną pierwsze kroki ku realizacji inwestycji, której celem jest budowa nowego toru podejściowego do Świnoujścia oraz falochronu dla terminala kontenerowego zdolnego przyjmować jednostki o dużej zanurzeniu. Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, poinformował o ogłoszeniu dwóch przetargów, które stanowią początek tego projektu.

Większy z tych przetargów dotyczy stworzenia studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko oraz opracowania dokumentacji wskazującej miejsca do składowania urobku. To one stanowią kluczowy element całego procesu, gdyż to na ich podstawie będzie można uzyskać decyzję środowiskową. Termin na złożenie ofert w tym przetargu upływa w połowie lutego.

Zgodnie z przewidywaniami, prace budowlane na torze podejściowym mają ruszyć pod koniec roku 2026.

Zdanowicz podkreślił też szczegóły dotyczące drugiego z ogłoszonych przetargów. Ma on na celu uzyskanie opinii geotechnicznej, co jest niezbędne do prawidłowego zbadania gruntu pod planowanym falochronem. Świadomość istniejących warunków gruntowych pozwoli na precyzyjniejsze oszacowanie kosztów przyszłych prac budowlanych i zmniejszy ryzyko związane z ich realizacją. Zdanowicza zdaniem, to przyczyni się również do obniżenia ceny ofert. Dodatkowo, dyrektor Urzędu Morskiego zaznaczył, że całość inwestycji dotyczącej falochronu planuje przeprowadzić w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wartość przetargu na opinię geotechniczną szacowana jest na około milion złotych, natomiast przyszłe przetargi na prace budowlane powinny osiągnąć wartość kilku miliardów złotych.

Similar Posts