Aktualności Bezpieczeństwo i służby

Straż Graniczna zakończyła śledztwo: 8 osób oskarżonych o nielegalne umożliwianie pobytu cudzoziemcom w Polsce

Niedawno dobiegło końca dochodzenie, prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Elblągu. Śledztwo dotyczyło organizacji nielegalnego przekraczania granic Polski przez obywateli innych krajów. Aktywności te pozwoliły co najmniej 16 798 obywatelom z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji na przebywanie na terenie Unii Europejskiej wbrew obowiązującym przepisom.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia, obejmujący ponad 1230 stron, a także 36 tomów akt. Wśród oskarżonych znajduje się 8 osób, w tym 3 kobiety w wieku od 37 do 59 lat z opolskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego oraz 5 mężczyzn w wieku od 27 do 59 lat z Dolnego Śląska i Mazowsza. Wszystkie są podejrzane o tworzenie grupy działającej wspólnie i w porozumieniu, choć nie w sensie określonym w art. 258 kodeksu karnego. Śledztwo obejmowało okres od stycznia 2018 roku do połowy września 2021 roku.

Śledczy zidentyfikowali proceder, który polegał na wyłudzaniu fałszywych dokumentów poprzez składanie w licznych urzędach pracy wniosków o wydanie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową. Te dokumenty są niezbędne do przekroczenia granicy i uzyskania wizy pracowniczej. Mimo to, grupa nie zamierzała ani nie była w stanie rzeczywiście zatrudnić cudzoziemców. Dzięki temu procederowi, przedstawicielstwom dyplomatycznym lub konsularnym RP umożliwiono wydanie co najmniej 1827 wiz. Grupa uczyniła z procederu stałe źródło dochodu i zarobiła nie mniej niż 210 tys. euro i 50 tys. zł.

Similar Posts