Aktualności

Świnoujścianie pragną opuścić swoje domy z powodu nieznośnych warunków

Mieszkańcy Świnoujścia, którzy wybrali do życia okolice portu, obecnie planują opuszczenie tych terenów. Ich decyzja wynika z nieustannego hałasu i unoszącego się w powietrzu pyłu, których źródłem są pobliskie obiekty przemysłowe.

Pierwotnie, ludność ta nabyła tamtejsze nieruchomości na początku lat dziewięćdziesiątych. W tamtym czasie działalność prowadziły tu stocznia oraz PPDiUR Odra. Obecnie na tym terenie funkcjonuje Euroterminal, a dodatkowo powstał Terminal Instalacyjny Farm Morskich.

Niewątpliwie, mieszkańcy żyją w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów, co formalnie klasyfikuje ich tereny jako portowe. To skutkuje ograniczeniami w możliwości rozbudowy własnego lokum oraz sprzedaży nieruchomości jako gruntów pod cele mieszkaniowe.

Z tego powodu, zwrócili się oni z prośbą o interwencję do lokalnego samorządu. Prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz, pokazał zrozumienie dla problemu swoich mieszkańców. Wyraził gotowość do przekazania terytorium pod mieszkaniówkę na preferencyjnych warunkach. Jednakże zaznaczył, że samorząd nie jest w stanie pokryć kosztów związanych z budową domów jednorodzinnych czy szeregowych. Tę odpowiedzialność widzi po stronie skarbu państwa. Dodatkowo poinformował, że stworzono raport, zawierający oczekiwania dotychczasowych mieszkańców, który zostanie przekazany zarządowi osiedla.

Similar Posts