Aktualności Bezpieczeństwo i służby Pogoda

Roztopienia i intensywne opady deszczu podniosły poziom wód rzecznych w Polsce, wpływając na warunki w Świnoujściu

Od początku lutego zauważalne było znaczne podniesienie się poziomu rzek na terenie Polski. Było to spowodowane procesami roztopów oraz silnymi opadami deszczu, które miały miejsce nie tylko w lutym, ale także w poprzednich miesiącach. Efektem tego były rozległe zalania terenów rolnych, które objęły wiele hektarów ziemi w całym kraju, nie omijając miasta Świnoujście. W drugiej połowie 2023 roku ilość opadów deszczu osiągnęła wartość prawie 390 l/m.kw., co stanowiło wyraźny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022, kiedy to opady wynosiły 180 l/m.kw.

Od końca stycznia 2024 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej regularnie informuje o zagrożeniach powodziowych na terenie większości województw Polski, ostrzegając również mieszkańców zachodniopomorskiego nadmorskiego regionu, gdzie znajduje się Świnoujście.

Podwyższenie poziomu wód gruntowych w Świnoujściu miało miejsce w ciągu ostatnich kilku tygodni i było wynikiem długotrwałych opadów deszczu, a także spiętrzenia wód morskich w basenie portowym i Zalewie Szczecińskim, które wywołane było działaniem północnych wiatrów. Zalanie, które nastąpiło skutkowało nasyceniem warstw wód gruntowych, które nie były już w stanie absorbować dalszych opadów, powodując zatrzymanie nadmiaru wody na powierzchni obszarów o niższych rzędnych.

Wpływ tych okoliczności można było zaobserwować również na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu. W mediach pojawiły się doniesienia, które wykorzystywały tę sytuację jako amunicję w trwającej kampanii wyborczej do samorządu. Bezpodstawne zarzuty dotyczące niedbalstwa obecnej władzy miasta, pochodziły również od radnych, których obowiązkiem jest przekazywanie mieszkańcom rzetelnej informacji na temat bieżącej sytuacji oraz wszystkich zagadnień związanych z samorządem i terenami miasta.

Podczas rewitalizacji parku wykonano melioracje na większości jego obszaru. Niemniej jednak, niewielki fragment terenu pomiędzy ulicami Krzywoustego i Chrobrego został pominięty z powodu technicznych ograniczeń i rozbieżności opinii na temat konieczności wykonania melioracji. Drugim czynnikiem była niedostępność funduszy na wykonanie pełnego systemu melioracji, mimo to, niektóre elementy zostały już zrealizowane, a po zdobyciu odpowiedniego dofinansowania, prace zostaną dokończone co z pewnością przyczyni się do poprawy sytuacji.

Similar Posts